Att möta sina rädslor

juni 5, 2019 Av Av Karolina

Jag kan flyga, jag är inte rädd, den klassiska scenen ur den populära filmen sällskapsresan känner de allra flesta i Sverige till. Men faktum är att fler och fler svenskar numera lider av psykisk ohälsa och rädsla för olika saker är också ett större växande problem. Att vara rädd för olika saker och ting är en helt naturlig reaktion och det är också en viktig del i vår överlevnad. Vad man är rädd för varierar i det oändliga, någon kan vara rädd för fysiska saker, någon annan för känslor, djur eller exempelvis mörker. Ångest och rädsla gör att försvarsreaktionerna i kroppen höjs och gör att man bland annat kan känna sig svettig, få hjärtklappning men det kan även göra att man får svårt att andas. Att vara rädd är en helt ofarlig känsla men den kan såklart vara otroligt skrämmande och göra att den till och med begränsar oss i det dagliga livet. När rädslan är så stor att den begränsar livet sätts tankehjärnan ur spel och i efterhand kan det också kännas svårt att förstå både för sig själv och för andra varför man kanske blev så rädd. Orsakerna till varför en del blir rädda och varför man blir rädd i olika sammanhang är omdiskuterade men olika upplevelser eller medfödda sårbarheter är några av de mest självklara orsakerna. Men det enda sättet att bli av med en rädsla är att faktiskt möta den. Att utmana sig själv i det som känns lite otäckt och i det som känns skrämmande är en viktig del i att faktiskt en dag bli kvitt sin rädsla.

Amygdala och dess funktion vid rädslor

Den del av hjärnan som hanterar din rädsla och dess starka reaktioner kallas för Amygdala. Amygdala hanterar olika händelser som även kräver en viss emotionell reaktion och diverse plötsliga hot. Ett exempel på detta kan vara om vi stöter på något vi anser vara skrämmande så skickas informationen om det skrämmande objektet från ögonen hela vägen till thalamus om ett potentiellt hot. I sin tur skickas denna skrämmande information till amygdala för att ge en slags reaktion. Saknas amygdala i vår hjärna skulle vi heller inte känna någon rädsla alls.

Att bearbeta sina rädslor

Själva rädslan för något är ett inlärt problem och vid stora problem med diverse rädslor så kan det som nämnt ovan tyvärr också begränsa livet. Numera finns mycket bra hjälp att få och en KBT behandling brukar vara en av den mest effektivaste hjälpen att få. En KBT behandling bygger på att succesivt utsätta sig för de sakerna man är rädd för och genom att succesivt utmana sig för det man är rädd för lär man också sin hjärna att det man är rädd för faktiskt i själva verket är helt ok.


Att bearbeta sina rädslor

Att känna att man behöver hjälp är modigt och ett första steg mot en bättre hälsa och det är viktigt att veta att det faktiskt finns hjälp att få. Inget är omöjligt.