Inspirera och engagera

september 27, 2018 Av Av Karolina

Den vanligaste missuppfattningen på en arbetsplats är att en ledare ska delegera arbetsuppgifter (och sedan skuldbelägga) någon varje gång någonting går fel. Okej, ibland är man fast. Och den mannen eller kvinnan som visar tydligare signaler att man inte kan lita på den personen som en ledare. Det är okej, sånt händer. Vissa problem är allvarligare än andra men varje problem ger också ett tillfälle att lära sig någonting nytt. Var helt enkelt inte den ledaren som inte tar ansvar när ett problem visar sig. Och framför allt – skyll inte på dina anställda när någonting har gått fel. Kommunikation och att ge tydliga instruktioner kan lösa de allra flesta problemen. Var helt enkelt den ledaren som löser problem och inte skapar problem. Var alltid ärlig med dina anställda och med dig själv över vad som har gått fel och arbeta sedan efter hur du kan lösa det.

Som ny ledare

Så om du nu har precis har blivit en ledare och är så över dina tidigare kollegor på samma nivå kan du hamna i en knivig situation. Vissa kan känna avund mot dig och andra kan hoppas på att de kan använda deras vänskap med dig i förmån för sig själva. Som ledare är det din uppgift att leda de anställda och inte vara deras vänner. Försök därför inte att vara någonting du inte är. Försök inte att vara bästa vän med alla i ditt lag utan försök istället att respektera din roll som ledare och hur utmanade det är för dig själv så väl som för dem. Betyder det här att du måste agera kyligt mot dem? Nej, självklart inte.

Genomgå vissa förändringar

Men det betyder att du måste genomgå vissa förändringar i din relation till dem. Det betyder att sätta tydliga gränser över var er vänskap är på arbetsplatsen och hur den uttrycker sig. Du kanske behöver gå undan från att snacka strunt vid kaffemaskinen på rasten och att aldrig engagera dig i skvaller på arbetsplatsen. Sättet du agerar som ledare på en arbetsplats kommer snart att smitta av sig på resterande anställda på kontoret och det är därför det är så viktigt att du leder med exempel. Sätt därför tydliga gränser och regler för vem du är och hur du uppträder på arbetsplatsen.

Tydlig och ärlig kommunikation

Det enda sättet du på en arbetsplats kan sätta dagordningen är genom tydlig och konsekvent kommunikation med dina anställda. Det betyder att du låter dem veta att det är okej för dem att kontakta dig när de behöver och att du tar tiden för att regelbundet sätta dig ner med dina anställda för att föra en dialog kring vad som fungerar bra och vad som inte fungerar bra. Och under de mötena är det viktigt att du sätter allt annat åt sidan och fokuserar på dem till 100%. Det är en chans för dig att visa att du verkligen bryr dig om och uppskattar allt det arbete de sätter in varje dag för dig själv och ditt företag.