Något du måste veta

januari 7, 2019 Av Av Karolina

Den absolut viktigaste lärdomen att ta med sig för alla er därute som funderar på att starta ett företag är att investera i något som du tror på. För det är det första steget till att bygga ett starkt varumärke. Det är en av de insikterna som kan göra att ditt företag lyckas eller inte. Och fundera över alla de timmar du behöver sitta där ensam i ett mörkt rum och tänka kring huruvida du kommer att lyckas eller inte så kan du alltid känna dig trygg i att du tror på vad du gör. Med den insikten så kan du också veta att inte sänka ribban – så sikta inte på att öka din effektivitet med 10%. Gör det istället radikalt annorlunda.

Otroliga produkter & tjänster

Ja, det är sant att vi i dagens samhälle skapar otroliga produkter, tjänster och detta kommer från entreprenörskap som har blivit allt bättre. Men tiderna förändras i rasande takt och det är ofta de mest radikala idéerna som stannar kvar hos oss. Fundera över alla de pionjärerna inom IT som har vuxit fram under de senaste tjugo åren och ställ dig frågan vad de gjorde som de andra inte gjorde. De trodde på sin idé och de erbjöd en tjänst som skiljde sig från sina konkurrenters.

Förbered dig på imitatörer

Om din idé är radikal nog och verkligen spinner iväg så kan du räkna sekunderna innan någon försöker att kopiera din idé. Och frågan är då hur du klarar konkurrensen från några av de största aktörerna inom andra fält – när de försöker att ta din idé. Det här är viktiga frågor som du vill vara beredd på att svara på. Men ett sätt att handskas med detta är att investera offensivt. För vad har du som ett nytt företag med en massa pengar som inte används. Här finns en chans för dig att investera i din idé ytterligare och genom detta få ett allt starkare försprång mot dina konkurrenter. Men som nyföretagare vill du inte heller använda dig av allt för många lån – så se till att de pengarna du investerar i ditt företag är från andra investerare eller från din egen ficka.

Ge aldrig upp kontrollen

Det finns flera entreprenörer som har haft idéer som är helt banbrytande. Och många av dem har gjort misstaget att de har sålt sitt företag vidare efter allt för kort tid. Det kan bero på flera olika anledningar och för vissa kan det bara vara skönt att ha möjligheten att göra någonting annat. Men det är en stor skillnad mellan att sälja och ge upp kontrollen över sitt företag. Du vill aldrig ge upp kontrollen över vad du har byggt innan den dagen du är beredd att kliva av själv. Fundera över hur du bibehåller så stor makt som möjligt när du blir allt större och kanske tar in allt mer pengar från investerare i ditt företag. För i slutändan så kommer allt fler personer att vilja vara med och bestämma över hur saker ska styras men det är bara du som förstår hur ditt företag ska kontrolleras.