Tips till ledare

november 10, 2018 Av Av Karolina

Att motivera sina medarbetare är inte alltid det enklaste, men det är nödvändigt om du vill att dem ska växa och stanna kvar på din arbetsplats. Det är en av de faktorerna som får individer att arbeta hårdare, mer effektivt som i slutändan leder till en högre produktivitet för din organisation. Men det är också den enskilt viktigaste faktorn bakom att dina anställda är nöjda på sin arbetsplats. Med det sagt så finns det inte en enskild strategi som på ett magiskt sätt kan motivera dina anställda och som får dem att hålla sig motiverade under hela sin anställning. Varje person är unik och har unika värderingar och idéer. Och om du vill lyckas som ledare måste du hitta strategier som når ut till varje enskild person.

Individuell uppmärksamhet

Medan lagarbete är en viktig faktor i varje organisation och idén bakom att bygga en laganda i varje avdelning fortfarande är en av de viktigaste faktorerna i en arbetsplats så finns det ingenting som slår en individuell behandling av varje medarbetare. Det här gäller framför allt i en större organisation. Därför rekommenderar vi att du tar dig tid att tala med varje person över ett enskilt samtal för att få den personen att känna sig mer uppskattad. Det enklaste och mest naturliga sättet att göra det är att lyfta personer som gör någonting särskilt bra på en arbetsplats utöver det vanliga. Det stärker positivt beteende. Men om en anställd underpresterar kan du också ta den personen åt sidan och försöka sitta ner tillsammans och lösa de problemen som har uppstått. Den här typen av individuell anpassning gentemot en anställd visar att du bryr dig om personen så mycket att du är villig att ta ett par extra steg för att få den att komma på banan igen.

Möjligheten till avancemang

Vi människor tenderar att känna hämmade om våra arbetsuppgifter blir för upprepande eller tråkiga. Att under en för lång tid jobba i samma position utan några förändringar kommer att dränera även de mest ambitiösa personerna på din arbetsplats. Men om du erbjuder möjligheten till avancemang för varje anställd så kan du motivera dem att arbeta hårdare. Ett exempel är att hitta möjligheter till anställda inom organisationen istället för att anställa ny personal – det visar att det finns möjligheter att klättra inom företaget även om man har börjat på en position. Om du arbetar för att hjälpa dina anställda att växa i sin roll så kommer de att känna en större lojalitet gentemot arbetsplatsen och därmed vara mer motiverade att fortsätta arbeta.

Led med exempel

Som en ledare i en organisation så kommer personer att förvänta sig att du sätter exempel för resten av gruppen. Du är den som sätter tonen, arbetsetiken och värderingarna för företaget vare sig du menar det eller inte. Och att sätta dessa fundament i grunden på din arbetsplats kan vara det som formerar hela företagskulturen. Ta exemplet om att du arbetar hårt och är optimistisk hela tiden. Då är sannolikheten att dina kollegor kommer att ha samma positiva mentalitet.