Vad gör en bra chef

september 4, 2018 Av Av Karolina

Det värsta man kan göra som en dålig chef är att inte vara medveten om det. Föreställ dig att du går runt och tror att de anställda gillar dig, trivs med att arbeta med dig och betraktar dig som en bra chef. Sedan visar det sig att så fort du går in i ett rum så slutar konversationerna. Och det visar sig att du är den enda som inte är bjuden till en fest. Du börjar kanske fundera över vad de övriga anställda på arbetsplats tycker om dig och slutligen inser du att personer ogillar dig endast för att du är chef. Vem gillar personer som säger åt dig vad du ska göra?

Det är på fullaste allvar

Men vad skulle du säga om jag berättade för dig att det är på fullaste allvar att vara en chef och inte alls lika enkelt som många tror. De tipsen vi ger dig i den här artikeln kommer hjälpa dig att stärka dina egenskaper som ledare. Men först, låt oss reda ut skillnaderna mellan att vara en chef och att vara en boss. Att vara en boss betyder att du tar ledning över ett lag eller en hel organisation. En boss ska dela ut arbetsuppgifter, ha kontroll över anställda och göra betydande beslut. Men att vara en ledare betyder att påverka och inspirera andra. Att göra vad som är bäst för dem. Det är en person som leder efter exempel och har en tydlig bild över vilka mål och delmål som behöver uppnås för att komma dit.

Bry dig om dina anställda

Den mest underskattade men den överlägset viktigaste egenskapen är att du bryr dig om dina anställda. Personer vill veta att deras chefer bryr sig om dem. Det är något som har vuxit fram allt mer i en modern arbetsplats och idag betraktar sig inte en chef som någon som står över sina anställda utan snarare någon som gemensamt med de anställda formar arbetsplatsen för att bli så bra som möjligt. Det ger upphov till en dialog mellan de som fattar besluten och de som påverkas mellan besluten som i slutändan leder till att det blir ett så positivt resultat som möjligt mellan samtliga partner.

Var en bra chef

Håll din dörr öppen och gör dig tillgänglig för dina anställda och välkomna feedback från dem. Att din dörr är öppne betyder inte att du alltid är tillgänglig men det betyder att dina anställda kan komma till dig med de funderingar de kan tänkas ha. Om du är väldigt upptagen kan du berätta om vilka tider det är okej att ta kontakt med dig. Eller så kan du själv ta kontakt med dina anställda för att få deras synpunkter om vad som behöver förbättras på arbetsplatsen. Det gör att du visar intresse i vad de gör under sitt vardagliga arbete samtidigt som du lär känna vad som behöver förbättras och vad som redan är bra på din arbetsplats. Du skapar helt enkelt en bättre atmosfär bara genom att vara närvarande.