Vilka ska du anställa?

Vilka ska du anställa?

oktober 13, 2021 Av Av Karolina

När man ska anställa ny personal på ett företag kan det vara svårt att veta vem eller vilka man ska anställa. Det är därför det är bra att låta erfarna rekryterare sköta anställningsprocessen. De har ofta en bred kunskap om vem/vilka man ska anställa och har dessutom en personkännedom som inte alla har. Man kan alltid sälja in sin CV, men det är först när man träffar personen i fråga som man kan få en bättre helhetsbild. Dessutom är personkemin väldigt viktig när man anställer personal, eftersom personen i fråga måste kunna komma överens med kollegor och chefer. Med hjälp av en CV kan man givetvis få en bra bild och det är också det man tittar på först, innan man kallar personen på intervju. Därför är det givetvis viktigt att Cv:t innehåller den kunskapen och erfarenheten som är relevant för tjänsten.

Rekryteringsprocessen

Vissa mindre bolag har ofta inte en rekryterare, utan det är ofta någon personalansvarig och/eller HR-ansvarig som sköter rekryteringen på bolaget. Det är alltid bra att gå igenom de Cv:n man fått in och se om något uppfyller de kriterier som behövs för tjänsten. När man valt ut de som passar bäst för tjänsten skall de kallas in på intervjuer. Det är bra om man är flera under intervjun. Dock kan det vara en stressfaktor för kandidaten, men samtidigt kan det vara bra att fler får en bild av de som ansöker till tjänsten.

Dessutom kan man missa att ställa vissa frågor om man endast är en som intervjuar. Det bör dock meddelas till kandidaten innan så att denne är förberedd på det innan personen kommer på intervjun. Större bolag har ofta en rekryterare som sköter hela rekryteringsprocessen. De har ofta väldigt bred kunskap och erfarenhet och vet därför vad man behöver se över, samt förhålla sig till när det kommer till rekrytering.

Intervju och anställning

Intervju och anställning

På intervjun får man ofta en bättre helhetsbild av personen som söker tjänsten. Man kan också känna om personkemin stämmer överens. Det man bör tänka på dock är att personen i fråga ofta kan vara väldigt nervös, och det är viktigt att ha med i beräkningarna eftersom det kan påverka intervjun och personen man intervjuar. Under intervjun är det bra om man antecknar det som är relevant eftersom det kan vara svårt att komma ihåg allt om man träffar fler kandidater.

När man sedan haft alla intervjuer så är det bra att väga för – och nackdelar. Det viktigaste är dock att man fått ett bra helhetsintryck. Att en person har mindre kunskap, men att personkemin fungerade kan vara mer värt i slutändan. Detta för man ska jobba med personen under en längre tid förhoppningsvis och då är det viktigt att man kommer överens. Givetvis är kunskap och erfarenhet också viktigt, och därför bör man se över både CV och personlighet. I vissa fall kan man anställa eftersom man fick en bra bild av kandidaten. Dock beror det på vilken typ av tjänst det gäller också, eftersom det kan vara tidskrävande att lära upp en helt ny från start.